Công ty Dệt Sài Gòn  | - www.saigontexco.com

 Vải Kate caro

Vải Kateford sọc caro, TC 45/2 (65-35)

 Màn che 60 x 300 cm

Màn che 60 x 300 cm, 100% Polyester

 Màn cửa 280 x 250 cm

Màn cửa 280 x 250 cm, 100% Polyester

 Màn cửa 280 x 250 cm

Màn cửa 280 x 250 cm, 100% Cotton hoặc Peco 45/2 (65-35)

 Mùng tròn chống muỗi

Mùng tròn chống muỗi, 100% polyester

 Mùng tròn chống muỗi dành cho trẻ em

Round mosquito anti mosquito for children, 100% polyester

 Vải valisere, cào

Vải valisere, cào, 100% polyester

 Vải tuyn, voan

Vải tuyn & voan, 100% polyester

 Vải lưới tricot

Vải lưới tricot, 100% polyester

 Khăn mặt

Khăn mặt, 100% cotton


  Kateford

Vải Kate caro
Xem tiếp

Vải Kateford sọc caro
Xem tiếp

Vải Kateford trơn
Xem tiếp
  Khăn lông

Khăn mặt
Xem tiếp

Khăn tắm
Xem tiếp

Khăn khách sạn
Xem tiếp
  Vải dệt kim

Vải valisere, cào
Xem tiếp

Vải tuyn, voan
Xem tiếp

Vải lưới tricot
Xem tiếp
  Sản phẩm may sẳn

Màn che 60 x 300 cm
Xem tiếp

Màn cửa 280 x 250 cm
Xem tiếp

Màn cửa 280 x 250 cm
Xem tiếp