Giới thiệu sản phẩm | Công ty Dệt Sài Gòn  | - www.saigontexco.com
  Lĩnh vực kinh doanh
   Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh
Lĩnh vực sản xuất - kinh doanh
  Năng lực hoạt động
   Năng lực hoạt động
Năng lực sản xuất - kinh doanh
  Thành tích đạt được
   Doanh nghiệp tiêu biểu Ngành Dệt May Việt Nam 2008
Đạt danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực xuất khẩu của Ngành Dệt May Việt Nam 2008
 HCV Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp 2006 - Tp.HCM
 HCV Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp 2004 - Tp.HCM
 HCV Hội chợ Thương mại Quốc tế tại Cần Thơ 2005
  Lợi thế
   Hệ thống quản lý ISO 9001:2008
Công ty Dệt Sài Gòn hoạt động sản xuất kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
  Thị trường tiêu thụ
  Chiến lược
  Định hướng phát triển
   Chính sách chất lượng
Công ty Dệt Sài Gòn cam kết không ngừng cải tiến: