Công ty Dệt Sài Gòn  | - www.saigontexco.com 
  Kateford

Vải Kate caro
Xem tiếp

Vải Kateford sọc caro
Xem tiếp

Vải Kateford trơn
Xem tiếp
  Khăn lông

Khăn mặt
Xem tiếp

Khăn tắm
Xem tiếp

Khăn khách sạn
Xem tiếp
  Vải dệt kim

Vải valisere, cào
Xem tiếp

Vải tuyn, voan
Xem tiếp

Vải lưới tricot
Xem tiếp
  Sản phẩm may sẳn

Màn che 60 x 300 cm
Xem tiếp

Màn cửa 280 x 250 cm
Xem tiếp

Màn cửa 280 x 250 cm
Xem tiếp