Năng lực hoạt động | Công ty Dệt Sài Gòn  | - www.saigontexco.com
Năng lực hoạt động

Năng lực sản xuất - kinh doanh

1. Năng lực sản xuất:

1. Vải Kateford

1.500.000

mét / năm

2. Vải lưới (dệt kim)

10.000.000

mét / năm

3. Khăn lông

150.000

kg / năm

4. Sản phẩm may gia dụng

3.000.000

sản phẩm / năm

 

2. Khả năng hoạt động của công ty:

2.1.  XN Nhuộm HT 1:

- Lao động                            : 50 người

- Thiết bị                               : 20 bộ

- Diện tích nhà xưởng            : 10,000 m2

- Mặt hàng sản xuất               : + Vải Kateford: 2.000.000 m/năm

                                              + Vải Tuyn     : 7.000.000 m/năm

                                              + Vải Dệt kim : 3.000.000 m/năm

                                              + Khăn           : 150.000 kg/năm

 

2.2.  XN Dệt 2:

- Lao động                             : 100 người

- Thiết bị                                : 200 bộ

- Diện tích nhà xưởng             : 8,000 m2

- Mặt hàng sản xuất                : + Vải Kateford: 2.000.000 m/năm

                                               + Vải Tuyn     : 7.000.000 m/năm

                                               + Vải Dệt kim : 3.000.000 m/năm

                                               + Khăn           : 150.000 kg/năm

2.3.  XN May:

- Lao động                             : 250 người

- Thiết bị                                : 120 bộ

- Diện tích nhà xưởng             : 5,000 m2

- Mặt hàng sản xuất                : + Mùng trang trí: 1.000.000 sp/năm

                                                               + Màn cửa             : 2.000.000 sp/năm

Người đăng: quang
Cập nhật: 07h 58 / 05-04-2010
Đã được xem 72399 lần