Màn cửa 280 x 250 cm | Công ty Dệt Sài Gòn  | - www.saigontexco.com
Màn cửa 280 x 250 cm

Màn cửa 280 x 250 cm, 100% Cotton hoặc Peco 45/2 (65-35)

- Tên hàng       : Màn cửa 280 x 250 cm

- Thành phần   : 100% Cotton hoặc Peco 45/2 (65-35) 

- Khổ rộng       : 280 cm

- Màu sắc       : Tất cả các màu đơn
Người đăng: quang
Cập nhật: 06h 31 /05-04-2010
Đã được xem 169416 lần